Uncategorized6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler

Mayıs 29, 2018
http://ygdlaw.com/wp-content/uploads/2018/05/kvkk-wannart-900x580.jpg

​Günümüz teknolojisi içerisinde kişisel verilerin önemi artmış ve bu veriler ekonomik bir değer kazanmıştır. Kişisel verilerin ekonomik yönünün önem kazanmaya başlamasıyla birlikte bu verilerin kayıt altına alıp işlenerek satış yoluna başvurulmaya başlanmıştır. Gelişen bu gözetim teknolojisine karşılık kişisel verilerin gizliliği ve korunması, Anayasanın 20 nci maddesindeki “Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” hükmü çerçevesinde düzenlenecek kanuni bir korumaya ihtiyaç duymuştur.

​Anayasa mahkemesi kararında yer alan tanıma göre kişisel veri; “belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla, bir kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade etmektedir. Bu bağlamda kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri kapsamındadır.”

​Kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesinde açık rıza aranmaktadır. Açık rıza, özgürce tereddüt yaratmayacak biçimde ve sadece o işlemle sınırlı bir onay anlamına gelmektedir.( KVKK m.5/2 istisnalar hariç)

​KVKK da yer olan süjelerden biri veri sorumlusudur. Veri sorumlusu, kişisel verileri kendi adına toplayan ve yöneten kişi/kişilerdir. Kişinin açık rızası alınarak işlenen verilerde işleme amacı ortadan kalktıktan sonra veri sorumlusu; kişisel veriyi silmek, yok etmek yada anonim hale getirmekle (anonim hale getirmek; Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir şekilde kişiyle ilişkilendirilemeyecek hal almasıdır.) yükümlüdür. Aksi halde TCK 138 nci maddeye göre cezalandırılacaktır. Ayrıca veri sorumlusu olan kişi/kurumlar aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmez ise 5 binden 1 milyon TL’ye kadar para cezası verilebileceği belirtilmiştir.

​Kanunun Geçici 1 nci maddesine göre; veri sorumluları, kanunun yayımı tarihinden önce işledikleri kişisel verileri, yayım tarihinden itibaren 2 yıl içinde Kanun hükümlerine uygun hale getirmekle yükümlüdürler.

​Yukarıda açıkladığımız gibi yasal düzenlemeler çerçevesinde öngörülen hapis cezaları ve 1 milyon lirayı bulan para cezalarıyla karşılaşma risklerinden dolayı şirketler politikalarını uzman bir hukukçu yardımıyla tekrar düzenlemeli, gizlilik hususları belirlenmeli ve tüm ayrıntılar titiz bir çalışma ile KVKK’ya uygun hale getirmelidir.

iSTANBUL

19 Mayıs Mah. Turaboğlu Sok. N:4/4, Kozyatağı, Kadıköy/İstanbul
0216 372 09 74
info@ygdlaw.com

.

İRTİBAT BÜROLARI
ADANA     ANKARA     MERSIN     İZMİR     BOLOGNA     MİLANO     PALERMO     ROMA